'

[CEUD-ICT] Please answer a few questions abouthttp://universaldesign.ie

kbourke at adaptablesolutions.ie kbourke at adaptablesolutions.ie
Tue Jan 22 17:14:57 GMT 2013


Hi Alan,

Completed the survey as requested.
Hope feedback is useful.

Regards,

Katie B
--------------------------------------------------------------------------------
Katie Bourke
Adaptable Solutions
Professional Training | Accessible Website Design | Building Design
Phone : 071 91 73685 | 087 9800 456
Web : www.adaptablesolutions.ie

-----Original Message----- 
From: Alan M. Dalton
Sent: Monday, January 21, 2013 10:53 AM
To: ceud-ict at list.universaldesign.ie
Subject: [CEUD-ICT] Please answer a few questions 
abouthttp://universaldesign.ie


Hi,

If you’ve ever used the website of the Centre for Excellence in Universal
Design ( http://universaldesign.ie ), please take 5 minutes to answer a few
questions about it:
https://www.surveymonkey.com/s/UniversalDesign_usersurvey . That will help
us to improve it. Thank you!

Regards,
Alan.

Alan Dalton
Access Officer and Accessibility Development Advisor
http://accessibility.ie
National Disability Authority http://www.nda.ie
25 Clyde Road, Dublin 4, Ireland http://goo.gl/maps/gOjcj
**********************************************************************************
Is le haghaidh an duine nó an eintitis ar a bhfuil sí dírithe, agus le 
haghaidh an duine nó an eintitis sin amháin, a bheartaítear an fhaisnéis a 
tarchuireadh agus féadfaidh sé go bhfuil ábhar faoi rún agus/nó faoi 
phribhléid inti. Toirmisctear aon athbhreithniú, atarchur nó leathadh a 
dhéanamh ar an bhfaisnéis seo, aon úsáid eile a bhaint aisti nó aon ghníomh 
a dhéanamh ar a hiontaoibh, ag daoine nó ag eintitis seachas an faighteoir 
beartaithe. Má fuair tú é seo trí dhearmad, téigh i dteagmháil leis an 
seoltóir, le do thoil, agus scrios an t-ábhar as aon ríomhaire. Is é beartas 
na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais, na nOifígí agus na 
nGníomhaireachtaí a úsáideann seirbhísí TF na Roinne seoladh ábhair cholúil 
a dhícheadú.
Más rud é go measann tú gur ábhar colúil atá san ábhar atá sa teachtaireacht 
seo is ceart duit dul i dteagmháil leis an seoltóir láithreach agus le 
mailminder[ag]justice.ie chomh maith.

The information transmitted is intended only for the person or entity to 
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged 
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or 
taking of any action in reliance upon, this information by persons or 
entities other than the intended recipient is prohibited. If you received 
this in error, please contact the sender and delete the material from any 
computer.  It is the policy of the Department of Justice and Equality and 
the Agencies and Offices using its IT services to disallow the sending of 
offensive material.
Should you consider that the material contained in this message is offensive 
you should contact the sender immediately and also mailminder[at]justice.ie.
**********************************************************************************


_______________________________________________
CEUD-ICT mailing list
CEUD-ICT at list.universaldesign.ie
http://list.universaldesign.ie/mailman/listinfo/ceud-ict More information about the CEUD-ICT mailing list