'

[CEUD-ICT] Accessibility articles in gov.uk's "Government Service Design Manual"

Alan M. Dalton AMDalton at nda.ie
Fri Apr 26 12:16:52 IST 2013


Hi all,

The gov.uk team have published their "Government Service Design Manual":
https://www.gov.uk/service-manual . It includes three articles that deal
with web accessibility:
- Accessibility (How to make services that everyone can use):
https://www.gov.uk/service-manual/design-and-content/accessibility.html
- Accessibility testing (Testing to see if your service is inclusive):
https://www.gov.uk/service-manual/making-software/accessibility-testing.html
- Accessibility skills (What your team needs to build for inclusion):
https://www.gov.uk/service-manual/the-team/accessibility.html

Regards,
Alan.

Alan Dalton
Access Officer and Accessibility Development Advisor
http://accessibility.ie
National Disability Authority http://www.nda.ie
25 Clyde Road, Dublin 4, Ireland http://goo.gl/maps/gOjcj


**********************************************************************************
Is le haghaidh an duine nó an eintitis ar a bhfuil sí dírithe, agus le haghaidh an duine nó an eintitis sin amháin, a bheartaítear an fhaisnéis a tarchuireadh agus féadfaidh sé go bhfuil ábhar faoi rún agus/nó faoi phribhléid inti. Toirmisctear aon athbhreithniú, atarchur nó leathadh a dhéanamh ar an bhfaisnéis seo, aon úsáid eile a bhaint aisti nó aon ghníomh a dhéanamh ar a hiontaoibh, ag daoine nó ag eintitis seachas an faighteoir beartaithe. Má fuair tú é seo trí dhearmad, téigh i dteagmháil leis an seoltóir, le do thoil, agus scrios an t-ábhar as aon ríomhaire. Is é beartas na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais, na nOifígí agus na nGníomhaireachtaí a úsáideann seirbhísí TF na Roinne seoladh ábhair cholúil a dhícheadú.
Más rud é go measann tú gur ábhar colúil atá san ábhar atá sa teachtaireacht seo is ceart duit dul i dteagmháil leis an seoltóir láithreach agus le mailminder[ag]justice.ie chomh maith. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.  It is the policy of the Department of Justice and Equality and the Agencies and Offices using its IT services to disallow the sending of offensive material.
Should you consider that the material contained in this message is offensive you should contact the sender immediately and also mailminder[at]justice.ie.
**********************************************************************************
More information about the CEUD-ICT mailing list