'

[CEUD-ICT] "Make Your Widgets Sing with ARIA" presentation (introduction to ARIA)

Alan M. Dalton AMDalton at nda.ie
Tue Jul 30 17:44:47 IST 2013


Hi,

Jason Kiss has released an excellent presentation about using WAI-ARIA in
HTML:
http://accessibleculture.org/research-files/WDCNZ-25July2013/make-your-widgets-sing-with-aria.html .

The presentation covers:
- the Document Object Model
- Landmark roles
- Document structure roles
- Native ARIA semantics
- States and properties
- Widget attributes
- Live region attributes
- Drag-and-drop attributes
- Relationship attributes
- Managing keyboard focus
- Checkboxes, range sliders, labels and descriptions
- Labels and descriptions
- Tabs (markup, role and state, keyboard accessibility)
- Live regions
- Using WAI-ARIA in HTML.

Regards,
Alan.

Alan Dalton
- Accessibility Development Advisor http://accessibility.ie
- Access Officer http://tinyurl.com/NdaAccessOfficer

National Disability Authority http://www.nda.ie
25 Clyde Road, Dublin 4, Ireland http://goo.gl/maps/gOjcj


**********************************************************************************
Is le haghaidh an duine nó an eintitis ar a bhfuil sí dírithe, agus le haghaidh an duine nó an eintitis sin amháin, a bheartaítear an fhaisnéis a tarchuireadh agus féadfaidh sé go bhfuil ábhar faoi rún agus/nó faoi phribhléid inti. Toirmisctear aon athbhreithniú, atarchur nó leathadh a dhéanamh ar an bhfaisnéis seo, aon úsáid eile a bhaint aisti nó aon ghníomh a dhéanamh ar a hiontaoibh, ag daoine nó ag eintitis seachas an faighteoir beartaithe. Má fuair tú é seo trí dhearmad, téigh i dteagmháil leis an seoltóir, le do thoil, agus scrios an t-ábhar as aon ríomhaire. Is é beartas na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais, na nOifígí agus na nGníomhaireachtaí a úsáideann seirbhísí TF na Roinne seoladh ábhair cholúil a dhícheadú.
Más rud é go measann tú gur ábhar colúil atá san ábhar atá sa teachtaireacht seo is ceart duit dul i dteagmháil leis an seoltóir láithreach agus le mailminder[ag]justice.ie chomh maith. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.  It is the policy of the Department of Justice and Equality and the Agencies and Offices using its IT services to disallow the sending of offensive material.
Should you consider that the material contained in this message is offensive you should contact the sender immediately and also mailminder[at]justice.ie.
**********************************************************************************
More information about the CEUD-ICT mailing list