'

[CEUD-ICT] “Making public services accessible” conference (2nd October 2013, Dublin)

Alan M. Dalton AMDalton at nda.ie
Fri Sep 6 17:07:41 IST 2013


Hi,

Our “Making public services accessible” conference will take place on
Wednesday, 2nd October 2013, in the Camden Court Hotel in Dublin. The
agenda is at http://t.co/h4PlLXvMwb .

This half-day conference will allow you to learn more about topics such as:
- making public services simpler for citizens;
- procurement and accessibility;
- Universal Design toolkits for customer engagement;
- informing citizens about how to complain to government bodies under the
Disability Act 2005.

Ben Terrett (Head of Design, Government Digital Service, Cabinet Office, UK
Government) will give the opening presentation.

You can register at
http://surveymonkey.com/s/MakingPublicServicesAccessible2013 now — please
let us know whether you will stay for lunch, so that we can plan
accurately.

Regards,
Alan.

Alan Dalton
- Accessibility Development Advisor http://accessibility.ie
- Access Officer http://tinyurl.com/NdaAccessOfficer

National Disability Authority http://www.nda.ie
25 Clyde Road, Dublin 4, Ireland http://goo.gl/maps/gOjcj
**********************************************************************************
Is le haghaidh an duine nó an eintitis ar a bhfuil sí dírithe, agus le haghaidh an duine nó an eintitis sin amháin, a bheartaítear an fhaisnéis a tarchuireadh agus féadfaidh sé go bhfuil ábhar faoi rún agus/nó faoi phribhléid inti. Toirmisctear aon athbhreithniú, atarchur nó leathadh a dhéanamh ar an bhfaisnéis seo, aon úsáid eile a bhaint aisti nó aon ghníomh a dhéanamh ar a hiontaoibh, ag daoine nó ag eintitis seachas an faighteoir beartaithe. Má fuair tú é seo trí dhearmad, téigh i dteagmháil leis an seoltóir, le do thoil, agus scrios an t-ábhar as aon ríomhaire. Is é beartas na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais, na nOifígí agus na nGníomhaireachtaí a úsáideann seirbhísí TF na Roinne seoladh ábhair cholúil a dhícheadú.
Más rud é go measann tú gur ábhar colúil atá san ábhar atá sa teachtaireacht seo is ceart duit dul i dteagmháil leis an seoltóir láithreach agus le mailminder[ag]justice.ie chomh maith. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.  It is the policy of the Department of Justice and Equality and the Agencies and Offices using its IT services to disallow the sending of offensive material.
Should you consider that the material contained in this message is offensive you should contact the sender immediately and also mailminder[at]justice.ie.
**********************************************************************************
More information about the CEUD-ICT mailing list