'

[CEUD-ICT] Tender for research and development of universal design audit tools for road and streets

Alan M. Dalton AMDalton at nda.ie
Fri Oct 25 17:46:28 IST 2013


Hi,

The National Disability Authority has just published a tender for a
contractor to research and develop an audit tool to be used with the
recently published Design Manual for Urban Roads and Streets to improve
design, accessibility and usability of roads and streets.

The tender is available at
https://irl.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=71367&B=&PS=1&PP=ctm/Supplier/publictenders .

Please feel free to share details of the tender with relevant contacts in
your network. To be fair to all possible tenderers, any questions on the
tender should be submitted through the Q&A facility on the etenders
website.

Regards,
Alan.

Alan Dalton
- Accessibility Development Advisor http://Accessibility.ie
- Access Officer http://t9.ie/NdaAccessOfficer

National Disability Authority http://www.NDA.ie
25 Clyde Road, Dublin 4, Ireland http://Goo.Gl/maps/gOjcj


**********************************************************************************
Is le haghaidh an duine nó an eintitis ar a bhfuil sí dírithe, agus le haghaidh an duine nó an eintitis sin amháin, a bheartaítear an fhaisnéis a tarchuireadh agus féadfaidh sé go bhfuil ábhar faoi rún agus/nó faoi phribhléid inti. Toirmisctear aon athbhreithniú, atarchur nó leathadh a dhéanamh ar an bhfaisnéis seo, aon úsáid eile a bhaint aisti nó aon ghníomh a dhéanamh ar a hiontaoibh, ag daoine nó ag eintitis seachas an faighteoir beartaithe. Má fuair tú é seo trí dhearmad, téigh i dteagmháil leis an seoltóir, le do thoil, agus scrios an t-ábhar as aon ríomhaire. Is é beartas na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais, na nOifígí agus na nGníomhaireachtaí a úsáideann seirbhísí TF na Roinne seoladh ábhair cholúil a dhícheadú.
Más rud é go measann tú gur ábhar colúil atá san ábhar atá sa teachtaireacht seo is ceart duit dul i dteagmháil leis an seoltóir láithreach agus le mailminder[ag]justice.ie chomh maith. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.  It is the policy of the Department of Justice and Equality and the Agencies and Offices using its IT services to disallow the sending of offensive material.
Should you consider that the material contained in this message is offensive you should contact the sender immediately and also mailminder[at]justice.ie.
**********************************************************************************
More information about the CEUD-ICT mailing list