'

[CEUD-ICT] Best practice for accessible video content (web-based)

Shane T. Hogan STHogan at nda.ie
Thu Nov 14 10:06:11 GMT 2013


Barry said:

>but if one wants to integrate/synchronise the transcript with the time
based media
>(e.g., with visual highlighting) then again I don't think that can be done
on the YouTube >platform.

Barry, if I understand you correctly, YouTube does actually integrate
synchronise the transcript with the time based media. Once you provide the
captions to YouTube in an .srt file that includes the timings, or you use
the YouTube captions editor, then it handles everything else from there.

When viewing the video, you can click on the 'Transcript' option and
YouTube will display a scrolling transcript below the video.

The other huge advantage of providing captions in this way is Search Engine
Optimisation. search engines like Google can index every word of the
transcript, and can drive searches towards the video based the words spoken
in the video. Normally, it would just index the video title and
description.

Regards

Shane

Shane Hogan
Senior Standards Officer and Senior Policy Advisor
National Disability Authority

Email: shogan at nda.ie
Web: http://www.nda.ie
Direct Line: 01-6080497

Key online resources from the National Disability Authority:
Accessibility toolkit:          http://accessibility.ie/
Online disability training:    http://elearning.nda.ie
Accessible buildings:
http://www.universaldesign.ie/buildingforeveryone


**********************************************************************************
Is le haghaidh an duine nó an eintitis ar a bhfuil sí dírithe, agus le haghaidh an duine nó an eintitis sin amháin, a bheartaítear an fhaisnéis a tarchuireadh agus féadfaidh sé go bhfuil ábhar faoi rún agus/nó faoi phribhléid inti. Toirmisctear aon athbhreithniú, atarchur nó leathadh a dhéanamh ar an bhfaisnéis seo, aon úsáid eile a bhaint aisti nó aon ghníomh a dhéanamh ar a hiontaoibh, ag daoine nó ag eintitis seachas an faighteoir beartaithe. Má fuair tú é seo trí dhearmad, téigh i dteagmháil leis an seoltóir, le do thoil, agus scrios an t-ábhar as aon ríomhaire. Is é beartas na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais, na nOifígí agus na nGníomhaireachtaí a úsáideann seirbhísí TF na Roinne seoladh ábhair cholúil a dhícheadú.
Más rud é go measann tú gur ábhar colúil atá san ábhar atá sa teachtaireacht seo is ceart duit dul i dteagmháil leis an seoltóir láithreach agus le mailminder[ag]justice.ie chomh maith. 

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.  It is the policy of the Department of Justice and Equality and the Agencies and Offices using its IT services to disallow the sending of offensive material.
Should you consider that the material contained in this message is offensive you should contact the sender immediately and also mailminder[at]justice.ie.
**********************************************************************************
More information about the CEUD-ICT mailing list